Sukarnya memahami

Bahasa sepi.

Tanpa suara

Tanpa kata-kata

Tanpa tinta.

 

Sepi itu sepi

Sepi, sesepi-sepinya.

 

Sepi itu indah

Atau,

gundah?

 

Wahai sepi

Usah kau sepi.

Wahai sepi

Mengapa sepi?

 

Dalam hati

Ada sepi.

Dalam sepi

Ada hati?

 

Sukarnya memahami

Bahasa sepi.

Sepikah

bila menyepi?

 

Sepi…

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...