Kesempurnaan bukan bermakna tiada cacat cela. Kesempurnaan ialah apabila manusia menerima hakikat kekurangan diri serta mengsyukuri kelebihan diri. Menerima hakikat kekurangan diri ialah dengan mengiktiraf kelebihan orang lain manakala mengsyukuri kelebihan diri ialah dengan berbakti kepada orang lain. Hidup menjadi indah dan bererti apabila manusia yang berbeza akal dan hati, berkerjasama dan saling lengkap melengkapi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...