How to say “no´´ without saying “no´´? Manusia menggunakan pelbagai strategi untuk mengelak daripada berkata “tidak´´. Salah satu caranya ialah dengan menderhaka kepada salah satu Maksim Grice iaitu; memberi maklumat yang kabur atau yang berlebihan daripada yang diperlukan.

Memberi maklumat yang tidak cukup atau yang kabur atau yang tidak konsisten adalah antara strategi manusia untuk mengelak daripada berterus terang. Dalam sesetengah budaya, “to be direct´´ adalah “inpolite´´ lalu ahli-ahlinya cenderung untuk mengaplikasikan indirect strategies. Dalam budaya yang lain pula, “being indirect´´ tidak lebih daripada hal yang menyusahkan, simbol ketidakjujuran dan ketidak-ikhlasan interlocutors. Apabila dua budaya berbeza bertembung maka di sinilah pentingnya Cross-cultural Pragmatics.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...