Satu-satunya pelabuhan untuk pelayar tegar adalah KEMATIAN. Mereka tidak membiarkan diri mereka dipukul ombak, malah merekalah yang memukul ombak! Mereka melawan badai, bukan berpatah ke pantai!  

Hidup ini adalah pelayaran, noktahnya cuma kematian! Bersinggahlah di pelabuhan yang sesuai, mengutip bekalan menuju negeri damai …

Kejayaan dalam pelayaran bukan ditentukan saiz sampan, tetapi saiz tekad dan keazaman. Berdayunglah selagi nyawa dikandung badan, selagi kemudi menyuluh haluan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...